Kaštel Gomilica

Kaštel Gomilica ima jedan od najromantičnijih i najkarakterističnijih izgleda u Dalmaciji, naročito gledan sa zapada. Zvao se i Kaštel Opatica, jer su ga splitske opatice benediktinskog reda sagradile u prvoj polovini XVI stoljeća na otočiću Gomile (po tome Gomilica) uza samo kopno, a za zaštitu svojih posjeda.

Na podvodnoj hridi udaljenoj oko 40 metara od obale nastala je utvrda kvadratnog tlocrta. Sastojala se od obrambenog zida i visoke kule na sredini sjevernog zida, nad ulazom u utvrdu. Kako se to doba uglavnom komuniciralo brodovima, na sredini južnog zida bila su morska vrata koja su sačuvana do danas.

Utvrda je dovršena 1545. godine. Među zidove utvrđenja uselili su žitelji Gornje i Donje Kozice nakon što su im Turci razorili dotadašnja naselja. Kaštel (Kaštilac) je s obalom bio spojen kamenim mostom s lukovima. Na samom ulazu nalazio se drveni pokretni most. Kula Kaštilica je u velikoj mjeri sačuvala svoj izvorni izgled četverokatne građevine. Bila je otvorena prema unutrašnjosti Kaštilca. U 17. st. kula gubi obrambenu funkciju.

Čitav kaštel s kamenim kućama, u koje su uzidani ulomci antičkih spomenika, popločanim uličicama i dvorištima, djeluje poput neke kamene lađe koja plovi okružena valovima.

Kada je u Kaštilcu ponestalo prostora za izgradnju kuća seljaci su ih počeli graditi na zaštićenom prostoru na obali. Selo je bilo utvrđeno debelim zidom s trima vratima. Pretpostavlja se da su na sjeveroistočnom i sjeverozapadnom uglu naselja postojale kule (sva su ih kaštelanska naselja imala u sklopu obrambenih zidova čija je svrha bočna obrana), a njihov raspored i razmak ovisio je o dometu oružja koje su u to doba koristilo.

Bliže moru, uza samu cestu, u neposrednoj blizini župne crkve (u kojoj se nalazi jedno zanimljivo oslikano drveno raspelo baroknog dalmatinskog kipara Fulgencija Bakotića), slikovito je seosko groblje s vrlo starom crkvom Sv. Kuzme i Damjana; ova se ubraja među najstarije sačuvane crkve u tom predjelu. Podigle su je na antičkim ostacima opatice polovinom XII vijeka pokraj svojih gospodarskih zgrada koje su se tu nalazile. Ova se crkva spominje u mnogim starim ispravama.

Broj stanovnika: 4881 (2011.g.)
Br. Pošte: 21213
Udaljenost od Splita: 12 km
Župa: sv Jeronima
Zaštitnik: sv. Jeronim
Župni blagdani: 30. IX. sv. Jeronim;4. i 5. VIII. Gospa od Milosti, zavjetni blagdan jer je zagovorom BDM prestala kuga u Kaštelima, Solinu i Trogiru.