Pomoć u kući starijim osobama

Provođenje programa Pomoć u kući organizira se od 2010. godine i to u početku pod pokroviteljstvom Ministarstvom socijalne politike i mladih, a od 2014 godine program nastavlja pod pokroviteljstvom grada Kaštela i Splitsko-dalmatinske županije, te se program izvršava uz suradnju s drugim programom naše udruge Dnevni boravak.

Osnovni cilj je pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, što podrazumijeva:

  • organiziranje prehrane (dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka, dostava obroka, posluživanje obroka), 
  • kućne poslove i uređenje okućnice (pomoć pri održavanju čistoće stambenog prostora, pranje i glačanje rublja, sitni popravci u kući, čišćenje okućnice, košenje trave, te ostale usluge koje doprinose poboljšavanju kvalitete života ), 
  • osobnu higijenu i osnovnu zdravstvenu skrb (pomoć pri kupanju, pomoć pri oblačenju, svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu), 
  • psihosocijalna podrška (individualni razgovori i druženje u svrhu prevladavanja osamljenosti, pomoć u socijalnoj integraciji, poticanje međugeneracijske solidarnosti u obitelji i zajednici, omogućavanje telefonskog kontakta), 
  • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (pomoć u obavljanju administrativnih i sličnih poslova pri nadležnim institucijama, koordinacija sa drugim nadležnim institucijama, logistička pomoć), 
  • dodatni sadržaj i aktivnost dnevnog boravka (radno- okupacijske aktivnosti kao što su izrada ručnih radova, aktivnosti usmjerene na stjecanje novih znanja i aktivnosti, sportsko-rekreativne aktivnosti, tematska predavanja, radionice, organiziranje izleta i posjeta kulturno-umjetničkim i drugim događanjima, drugi sadržaji i aktivnosti prema interesima korisnika).

 

U  2017 godini, evidentirano je stotinjak korisnika usluga, a obavljeno je oko 5000 usluga našim korisnicima.