Prenoćište za beskućnike

Prenoćište za beskućnike

Cesta dr. Franje Tuđmana 410

21213 Kaštel Gomilica

Kontakt broj: 099 / 653 0659

 

Projekt Prenoćište za bekućnike provodi se u suradnji s potpisnicima ugovora, gradovima Kaštela i Solin te Splitsko-dalmatinskom županijom od 2014. godine. Cilj nije samo privremeni smještaj beskućnika, već i njihovo integriranje u društvo pronalaskom posla, mjesta stanovanja i brigom o njihovom zdravlju koje će na kraju rezultirati napuštanjem prenoćišta i osamostaljenjem.

Provođenjem programa Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku pod nazivom „Dan po dan do socijalne uključenosti “ djeluje se u smjeru reintegracije beskućnika u život zajednice educiranjem beskućnika u svrhu pronalaska zaposlenja.

Aktivnosti koje se provode kroz program su sljedeće:

  • svakodnevni smještaj korisnika u prenoćištu tijekom večernjih sati,
  • briga o prehrani korisnika,
  • briga o higijeni korisnika i čistoći prenoćišta,
  • pomoć pri rješavanju problema korisnika kroz psihosocijalnu podršku,
  • pomoć pri rješavanju administrativnih i zdravstvenih problema korisnika te ostale usluge.

Ukoliko želite podržati rad Prenoćišta za beskućnike to možete učiniti putem uplate na naš žiro račun – IBAN HR4823400091110119260, sa naznakom “Za Prenoćište”.