RADNIK/CA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM I OSOBAMA S INVALIDITETOM – ZA POTREBE PROVEDBE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA „ZAŽELI KAŠTELA“.

Radno mjesto

 KAŠTEL GOMILICA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 10


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 1.3.2024.


 11.3.2024.


 Terenski rad


Posloprimac

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, (KLASA: 984-01/23-01/29, UR. BROJ: 524- 07-02-01-01/2-23-14) od 03.01.2024. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ Kodni broj:
SF.3.4.11.01.0276 potpisanog dana 02.02.2024. godine (KLASA: 550-01/23-01/0002 URBROJ: 334-24-6), Udruga sv. Jeronim, Cesta dr. Franje Tuđmana 434a, OIB: 03572593865, kao partner u provedi projekta, za potrebe aktivnosti objavljuje

OGLAS

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na projektu „Zaželi Kaštela“

Opis poslova:

– organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi namirnica i dr.)

– obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pranje i glačanje robe, pospremanje stambenog prostora, donošenje ogrjeva, higijena stambenog prostora)

– održavanje osobne higijene (pomoć prilikom obavljanja osobne higijene korisnika)

– zadovoljavanje svakodnevnih drugih potreba (potreba koje su nužno neophodne: nabava lijekova, slanje pošte, plaćanje računa itd.)

Na oglas mogu se prijaviti oba spola. Pružatelj/ica usluge će obavljati naveden opis poslova za najmanje šest korisnika mjesečno.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

– punoljetnost

– najviše završena srednjoškolsko obrazovanje

– hrvatsko državljanstvo

Uz prijavu je potrebno obavezno dostaviti:

– životopis uz kontakt podatke (adresa, broj telefona, mobitela)

– presliku osobne iskaznice

– dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (svjedodžba) , za osobe bez završene osnovne škole e-izvadak radne knjižice

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidat ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)


Poslodavac

 UDRUGA SV. JERONIM


 pisana zamolba: Udruga sv. Jeronim,Cesta dr. Franje Tuđmana 434a,


 

Be the first to comment

Leave a Reply