Održan okrugli stol na temu ‘Problematika zapošljavanja osoba s invaliditetom’

U utorak 20. lipnja 2023. godine održan je i drugi okrugli stol u okviru projekta „Širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi – Grad Kaštela”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a njegova vrijednost je 265.116,46 EUR / 1.997.520,00 HRK.

Tema okruglog stola bila je Problematika zapošljavanja osoba s invaliditetom, a nazočni predavači upoznali su javnost sa radom svojih institucija, pomoći koju pružaju poslodavcima i naročito osobama s invaliditetom (OSI), te iskustvima u radu i zapošljavanju OSI.

Gđa. Aleksandra Hajdić, višegodišnja viša stručna savjetnica za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom,  ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje upoznala nas je s načinom rada koji HZZ pruža poslodavcima i OSI prilikom zapošljavanja. „HZZ kontinuirano provodi programe i projekte koji su usmjereni na zapošljavanje OSI te radi na savjetovanju zainteresiranih strana prilikom njihova zapošljavanja. Nedavno je educirano 10 savjetnika spremih za rad s ranjivim skupinama kojima pripadaju i OSI. Od mogućnosti koje se pružaju poslodavcima izdvojila bih poticaj u iznosu od 65% bruto II plaće za nova zapošljavanja osoba s invaliditetom i to na razdoblje od 24 mjeseca. Na taj način želimo poduprijeti poslodavce da pruže šansu i zaposle OSI“

Ispred Centra za profesionalnu rehabilitaciju (CPR), institucija koja usko surađuje s HZZ-om, gđa. Ružica Kiković navela je 12 usluga koje CPR pruža svojim korisnicima te je sudionike upoznala s poticajima koje poslodavci mogu ostvariti zapošljavanjem osoba s invaliditetom, ili za već zaposlene osobe s invaliditetom, a koje isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Također je sudionike upoznala s područjem razumne prilagodbe radnog mjesta kojoj stručni radnici posvećuju posebnu pažnju. 

Obzirom da je za ostvarivanje poticaja uvjet da osobe budu upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, upoznala nas je s osnovnim informacijama vezanim za Očevidnik. Svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 osoba dužan je zaposliti najmanje 1 osobu s invaliditetom, a ukoliko ih zapošljava više onda 3% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih. Ukoliko ne ispunjava kvotu plaća novčane naknade (20% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je dužan zaposliti). Za zapošljavanje izvan kvote poslodavac ima pravo na nagradu u iznosu 30% minimalne plaće – najduže 12 mjeseci kontinuirano.

Osim usluge Analize radnog mjesta, posebno je istakla dvije usluge CPR-a koje spadaju u poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom – Arhitektonska i tehnička prilagodba radnog mjesta za koje ZOSI sufinancira potrebna sredstva i opremu u iznosu do najviše 40 osnovica bruto minimalne plaće kako za arhitektonsku tako i tehničku prilagodbu (do 28000 €) i Procjenu radne učinkovitosti – poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom može ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10 do 70%, a osnovica izračuna subvencije plaće je iznos osnovice za obračun doprinosa za obvezno osiguranje osobe s invaliditetom (bruto I plaća zaposlene osobe s invaliditetom).

Najčešće ostvarivani poticaji su, osim subvencije plaće, sufinanciranje troškova prijevoza i uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Upoznala nas je da poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom ne mogu ostvariti tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe s javnim ovlastima. Iznimno, gore navedeni mogu ostvariti pravo na tehničku prilagodbu radnog mjesta i sufinanciranje troškova stručne podrške.

Najavljeno je skoro preseljenje u novi poslovni prostor, osnivanje radnog centra i virtualne radionice, u kojima će korisnike pripremati za zanimanja sukladno potrebama tržišta rada.

Važno za istaknuti je svakako da poticaji koje isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje se odnose na zapošljavanje osoba s invaliditetom se ne isključuju, mogu se paralelno koristiti.

Gđa. Sonja Berecka iz Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES Split je govorila o povijesti tvrtke, u kojoj trenutno radi 112 OSI. „DES provodi zaštitno zapošljavanje po posebnim uvjetima, a na tržištu funkcioniramo po tržišnim zakonima. Zaštitno zapošljavanje je specifičan pristup zapošljavanju koji osobama s invaliditetom koje su teže zapošljive omogućava zapošljavanje i rad na ravnopravnoj osnovi s drugima. Karakterizira ga stručna pomoć i podrška radnicima osobama s invaliditetom od strane stručnih radnika i radnih instruktora zaposlenih u Ustanovi, te različite vrste prilagodbi prema potrebama radnika u svrhu olakšavanja radnog i socijalnog funkcioniranja. Istakla bih također jako dobru suradnju sa HZZ-om i CRP-om prilikom zapošljavanja i usavršavanja OSI za njihova buduća zaposlenja“.

Svi sugovornici složili su se s tvrdnjom gđe. Suzane Blažević da „javnost premalo zna o problemima zapošljavanja OSI, i da postoji velika potreba senzibiliziranja javnosti o ovom problemu“. Blažević je kao voditeljica rehabilitacije i izvaninstitucijskih usluga Centra Mir u Rudinama više od 30 godina uključena u ovu problematiku, a istaknula je potrebu za uključivanjem realnog sektora i rušenjem stavova i predrasuda da OSI ne mogu raditi u privatnom sektoru. „Ti ljudi žele raditi, žele stvarati i zaraditi svoju plaću, a društvo bi im trebalo to omogućiti“

Na kraju su nas iz Županijske udruge slijepih Split, gđa. Ivana Mitar i gdin. Ivan Tokić, izvijestili o naporima koji ulažu u zapošljavanje svojih članova. Oni se još uvijek najčešće zapošljavaju preko javnih radova, EU natječaja i to je nažalost kratkog roka. Posebno emotivno je bilo izlaganje gđe. Ivane Mitar, osobe s invaliditetom. „Strašno me ljuti kada mi u razgovorima s drugim ljudima svi čestitaju jer radim. Pa to nije herojski čin, to je normalna stvar kako za potpuno zdrave osobe tako i za osobe s invaliditetom“. Ona je i sama naglasila borbe s kojima se susrela kod svog školovanja i zapošljavanja.

Nažalost, uz sve pozive koje smo ostvarili prema privatnom sektoru, bio je prisutan tek jedan poduzetnik, uz dvije gradske tvrtke, i to je najveći problem ovakvih rasprava i okruglih stolova jer, kako su rekli svi sudionici, krug ljudi koji slušaju o ovoj problematici je uvijek isti. Zato je nekoliko puta naglašena potreba da se i mediji i drugi kreatori javnog mišljenja aktivnije uključe u informiranje šire javnosti o ovoj problematici. Jedan od zanimljivijih podataka koji smo doznali na okruglom stolu tiče se suradnje poslodavaca za konkretno HZZ-om. Od lanjskih 172 OSI koje su se novozaposlile, samo ih je 12 zaposleno uz mjere HZZ, što govori o slaboj komunikaciji poslodavaca s institucijama. Na ovaj način svi su ostali bez potpore koju su mogli dobiti od nadležnih institucija.

https://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/72288-odrzan-okrugli-stol-na-temu-problematika-zaposljavanja-osoba-s-invaliditetom

Be the first to comment

Leave a Reply