Plastičnim čepovima do skupih lijekova

Prošli tjedan uspješno smo završili naše sudjelovanje u projektu Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske pod nazivom „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“.

Naime cilj projekta je da se educiraju građani, a od novca prikupljenog reciklažom sakupljenih čepova sufinancira nabava skupih lijekova za liječenje Udruge oboljelih.

Za uspješno završenu akciju najzaslužniji su najmlađi članovi naše udruge.

Još jednom svima zahvaljujemo, a kako je sve to izgledalo na terenu možete vidjeti iz slika u prilogu.