Grad Kaštela i udruga sv. Jeronim u projektu povećanja dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga

U Kaštelima se od srpnja 2021. provodi projekt unapređenja postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi. Projektom se pridonosi većoj kvaliteti života, smanjenju socijalne isključenosti, odnosno prevenciji institucionalizacije ranjivih skupina projekta: djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, te osobe starije od 65 godina – ukupno 40 korisnika.

Nositelj projekta grad Kaštela sa provedbenim partnerom, udrugom sv. Jeronim, svakodnevno radi na poboljšanju spomenutih usluga kroz projekt  vrijedan 1.997.520,00 kn.  Projekt je odabran u sklopu poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb UP:02.2.2.15“. Cijeli iznos je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna (15%).

Aktivnosti su usmjerene na poticanje rasprave i uvažavanje procesa deinstitucionalizacije kao procesa koji bi svakako trebao imati prednost pred institucionalizacijom. Razloga je nekoliko, ali kao glavni razlog možemo navesti da institucionalna skrb uvijek daje slabije rezultate, u smislu kakvoće života, nego što daju kvalitetne usluge u zajednici.

Kroz projekt je zaposleno stručno osoblje, socijalni mentor i psiholog, koje pruža usluge socijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške za korisnike projekta. Organiziraju se i izvode radionice razvoja socijalizacijskih i komunikacijskih vještina djece i mladih, neformalne edukacije jačanja mladih, a za korisnike i zainteresirane se organiziraju volonterski programi.

U sklopu projekta nabavljeno je vozilo koje služi za smanjenje prometne isključenosti korisnika, a vozač osim što je zadužen za prijevoz korisnika od mjesta prebivanja do potrebnih institucija, dostavlja i gotove obroke za 20 najugroženijih korisnika – što je također jedna od dobrobiti ovog projekta.

Planira se održavanje edukacije upoznavanja hrvatskog znakovnog jezika radi inkluzije djece s oštećenim sluhom. Radionice su namijenjene stručnjacima koji u svom radu mogu susresti ili već susreću djecu oštećenog sluha.

Sve aktivnosti su usmjerene na ostvarivanje tri osnova cilja projekta, odnosno na:

1. Razvijanje socijalnih usluga u zajednici

2. Ublažavanje teškog statusa pripadnika ranjivih skupina projekta

3. Suzbijanje prijeteće institucionalizacije najrizičnijih pripadnika ranjivih skupina, posebno djece i mladih s problemima u ponašanju.

Vrijeme provedbe je 24 mjeseca, odnosno sve do 2.07.2023. godine., a za sve ostale informacije ili uključivanja korisnika možete nazvati u grad Kaštela projektnog asistenta Vladimira Pilepića na 021 205 256 ili koordinatora, Udruga sv. Jeronim, Bernardu Janković na 021 495 961.

skrb

Be the first to comment

Leave a Reply