„Širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi – Grad Kaštela“

 

Početkom srpnja potpisan je Ugovor kojim je započela provedba projekta „Širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi – Grad Kaštela“. Projekt će provoditi Grad Kaštela s partnerom Udrugom sv. Jeronim kroz 24 mjeseca, a njegova ukupna vrijednost je 1.997.520,00 kn, i 100 % je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda (85% ESF i 15% Državni proračun RH).

Projekt ima za cilj razvijati socijalne usluge u zajednici kako bi se smanjila socijalna isključenost i prevenirala institucionalizacija najranjivijih skupina u društvu.

Aktivnostima se namjerava obuhvatiti više ciljanih skupina (mlade do 25 godina, osobe s invaliditetom, i starije od 54 godine), ukupno 40 korisnika, a cilj je svakoj skupini pružiti specifične socijalne usluge koje će im izravno pomoći u ublažavanju teškog stanja populacije (povećati će se njihova mobilnost, smanjiti društvena isključenost mladih kroz organizaciju klupskih aktivnosti, kroz razne edukacije prevladati informacijsku izoliranost, ponuditi razna socijalne usluge savjetovanja i pomaganja predviđena projektom).

Evaluacija projektnih aktivnosti utjecati će na izradu nove Strategije grada, i dati smjer razvoja za pružanje socijalnih usluga u širem području grada, a sve u cilju poboljšanja i održivosti usluga i nakon završetka projekta.

Kroz projekt se namjeravaju zaposliti koordinator, socijalni mentor, psiholog te vozač (član mobilnog tima) koji će biti zaposleni na 24 mjeseca. Planiraju se provesti: javna kampanja s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije, konferencije o potrebama ulaganja u proces deinstitucionalizacije na lokalnoj razini, okrugli stolovi, javna rasprava, edukacije za organizacije civilnog društva, više desetaka radionica, organizirati volonterski program za ciljane skupine, nabavka vozila za mobilni tim,  i osigurati prehranu za 20 najugroženijih korisnika s područja Grada.

 

Be the first to comment

Leave a Reply